Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazać odbiorcom danych:

1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CDM Pekao S.A., uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasze systemu teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,  dostawcom systemów teleinformatycznym oraz usług IT,

b) zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług m.in. podmiotom należącym do Grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., Google LLC oraz SARE S.A. w zakresie tworzenia statystyk aktywności Użytkowników na stronach internetowych serwisu poprzez możliwość korzystania z systemu Google Analytics oraz SareHub typu Marketing Automation, agencjom marketingowym w zakresie np. wysyłek mailingowych, drukowania materiałów,

c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, badania satysfakcji Klienta, archiwizacji i niszczenia dokumentów, pomocy prawnej.

2) innym administratorom danych przetwarzającym Twoje dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztowa m.in. Poczta Polska S.A.,

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (m.in. Banki),

c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych w zakresie w jakim stają się administratorami danych (m.in. biegli rewidenci),

d) organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)