Strategia Aktywnego Inwestowania

DLACZEGO STRATEGIA AKTYWNEGO INWESTOWANIA?

To kompleksowe rozwiązanie inwestycyjne będące połączeniem profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe z ochroną ubezpieczeniową, przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną (TU Allianz Życie) specjalnie z myślą o klientach  BM Pekao (dawniej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A).

Produkt był dostępny w sprzedaży do 31 grudnia 2017 roku.

POZNAJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI!
  • Strategia Aktywnego Inwestowania to nowoczesne i bezterminowe rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

  • To Ty decydujesz ile będzie trwać Twoja inwestycja oraz w jaki sposób inwestowane będą Twoje oszczędności.

  • Inwestuj zgodnie ze swoimi oczekiwaniami - masz do wyboru 8 portfeli modelowych oraz 25 wyselekcjonowanych UFK (niebędących portfelami modelowymi), których aktywa lokowane są w fundusze inwestycyjne 5 renomowanych polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych: TFI Allianz Polska S.A., Investors TFI S.A., Pioneer Pekao TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., TFI PZU S.A..

  • Dywersyfikuj ryzyko inwestycyjne dzięki inwestycji na dwóch odrębnych rachunkach (podstawowym i doraźnym).

ZE STRATEGIĄ AKTYWNEGO INWESTOWANIA ZYSKUJESZ WIĘCEJ!
POZNAJ DODATKOWE KORZYŚCI:
  • Zgarnij bonus inwestycyjny. Po 5. i 7. roku polisowym Twój rachunek podstawowy zostanie powiększony odpowiednio o 2,0% i 1,5% składki podstawowej (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w OWU).

  • Inwestuj z odroczonym podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji.

  • Wykorzystaj potencjał pakietu assistance - przydatnego w razie trudnych sytuacji życiowych. Wraz z ubezpieczeniem na życie, w ramach określonych limitów otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu w cenie tylko 2,50 zł miesięcznie.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Więcej o ubezpieczeniu Strategia Aktywnego Inwestowania

 


DOKUMENTY:
Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao (dawniej CDM Pekao S.A.) w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

 


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)