Jak dokonać wpłaty w walucie obcej?

Wpłaty w walutach innych niż PLN należy przekazywać odpowiednio na rachunki bankowe prowadzone w Banku Pekao SA :

Numer rachunku bankowego

Waluta

Przeznaczenie rachunku

1012401112 1978 0010 0242 1507

EUR

Wpłaty w EUR

6812401112 1787 0010 0242 1477

USD

Wpłaty w USD

2512401112 1789 0010 0242 1666

GBP

Wpłaty w GBP

2212401112 1797 0010 0242 1611

CHF

Wpłaty w CHF

4812401112 1788 0010 1998 9942

CAD

Wpłaty w CAD

0912401112 1781 0010 1951 5112

AUD

Wpłaty w AUD

9012401112 1798 0010 1998 9753

SEK

Wpłaty w SEK

1112401112 1796 0010 1999 0111

NOK

Wpłaty w NOK

  8112401112 1792 0010 4232 9218

 DKK

 Wpłaty w DKK

W tytule wpłaty należy podać numer rachunku inwestycyjnego oraz imię i nazwisko posiadacza.

Kod Swift Banku Pekao SA : PKOPPLPW

Poznaj taryfę prowizji i oplat w zakresie rynków zagranicznych:

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne.  

Jak zacząć inwestować?