Posiadasz instrumenty finansowe notowane na rynkach zagranicznych

Zapoznaj się z ofertą dla inwestorów, którzy posiadają zagraniczne instrumenty finansowe

Zobacz ile zyskujesz

 • Możliwość spieniężenia po zapisaniu akcji na rachunku
 • Kompleksową obsługę z pośrednictwem doradców w kilkudziesięciu Punktach Obsługi Klientów, przez telefon lub system internetowy CDMInternet (CDM24)
 • Wygodę i oszczędność czasu - pomożemy Ci z wszelkimi formalnościami
 • Prostą formę płacenia prowizji - od wartości zlecenia i waluty, nie od liczby transakcji, jak w przypadku rozliczeń na wielu rynkach zagranicznych
 • Nie tracisz na przewalutowaniach - środki ze sprzedaży akcji otrzymujesz w walucie transakcji, a nie w PLN
 • Odsetki i dywidendy od instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych księgowane są na rachunku Klienta w walucie instrumentu
 • Prowadzenie rachunków w walutach obcych bez dodatkowych opłat

Jak przenieść zagraniczne papiery wartościowe?

Posiadasz zagraniczne papiery wartościowe zapisane na rachunku w polskim lub zagranicznym domu maklerskim? Otrzymałeś od pracodawcy akcje w ramach programu motywacyjnego? Przenieś je do CDM składając dyspozycję w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów.

WIĘCEJ

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)