Rozpoczęcie inwestycji na rynkach zagranicznych

Jak aktywować usługę?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM Pekao, a jeszcze nie posiadasz aktywnej usługi wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych:

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM Pekao, otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i aktywuj dostęp do rynków zagranicznych:

  • samodzielnie wypełniając formularz otwarcia rachunku online zaznaczając opcję "rynki zagraniczne" lub
  • w jednym z naszych Punktów Obsługi Klientów

Aktywacja dostępu do rynków zagranicznych w CDM Pekao jest bezpłatna. Od wykonywanych zleceń pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • (+48) 22 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora)
  • Wojciech Olczyk - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 06
  • Maciej Jabłoński - makler rynków zagranicznych (+48) 22 821 88 12

lub mogą Państwo wysłać swoje pytanie na adres poczty elektronicznej CDM Pekao infocdm@cdmpekao.com.pl.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne.