Inne instrumenty finansowe

Certyfikaty inwestycyjne

Certfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne zamknięte i mieszane.

więcej

Warranty

Ze względu na podmiot emitujący warranty dokonuje się podziału na warranty subskrypcyjne i warranty opcyjne. Po względem konstrukcji warrant subskrypcyjny przypomina prawo poboru, różnica polega zaś na tym. że prawo poboru pierwotnie przysługuje wyłącznie osobomjuż posiadającym akcje spółki, natomiast warrant może zostać objęty przez dowolny podmiot.

więcej

REIT - Real Estate Investment Trust

Real Estate Investment Trust (REIT) najczęściej przybierają formę funduszy inwestycyjnych, których obszarem inwestycyjnym jest szeroko pojęty rynek nieruchomości.

więcej

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych w CDM Pekao SA innych instrumentów finansowych uzyskasz pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)