UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu (w PLN)

(poprzednia nazwa Subfundusz UniAkcje Polska 2012)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 20 września 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiąganie zysków poprzez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek z sektorów o wysokim potencjale wzrostu na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowo - Wschodniej.

Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek w sektorach. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu, w zależności od ich perspektyw wzrostu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą zyskiwać poprzez inwestycje w kilka sektorów o wysokim potencjale wzrostu jednocześnie i korzystać z możliwości, jakie daje unikalna strategia inwestycyjna (pierwszy subfundusz na polskim rynku, który nie ogranicza się tylko do jednego sektora),

- są zainteresowani aktywnym zarządzaniem pomiędzy sektorami,

- planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat).

 

  • Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie:  5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie:  4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)