Skarbiec Spółek Wzrostowych

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 21 maj 2007 r.

W dniu 11 maja 2011 r. Subfundusz Skarbiec Sektora Nieruchomości zmienił nazwę na Skarbiec Spółek  Wzrostowych.

 

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.


 
POLITYKA INWESTYCYJNA

Minimum 66% aktywów będzie lokowane, bez ograniczeń geograficznych (nawet do 100% za granicą), w akcje spółek wzrostowych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz jednostki uczestnictwa funduszy otwartych. 

PROFIL INWESTORA

Nowa polityka inwestycyjna Subfunduszu to odejście od sektora budownictwa na rzecz akcji spółek działajacych w różnych sektorach i wyrózniajacych się, w ocenie zarzadzajacego, na tle rynku perspektywami wzrostu oraz potencjalem przychodow i zysków.

 
  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1.000 PLN,
- każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
  • Opłata za zarządzanie maks 4% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)