Skarbiec Alternatywny SFIO

wpłaty w PLN

Typ funduszu: fundusz hedgingowy

Data rozpoczęcia działalności: 20  sierpnia 2010 r.

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLNPOLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz do 100% swoich aktywów inwestuje w zagraniczny produkt z oferty Man Inwestment, czyli w fundusz Man AHL Trend. Do 30% może być inwestowane w inne instrumenty finansowe głównie o charakterze dłużnym. Strategia zarządzania funduszem Man AHL Trend opiera się na tzw. podążaniu za trendem (managed futures). Polega ona na identyfikowaniu trendów na różnych rynkach i w obrębie bardzo różnych klas aktywów. Wyniki uzyskiwane przez fundusz Man AHL Trend mogą być zatem generowane zarówno na trendach wzrostowych jak i trendach spadkowych. Jedną z istotnych cech funduszu jest brak korelacji z rynkiem akcji i możliwość dostarczania inwestorom atrakcyjnych wyników przy ograniczonej zmienności wycen (docelowo zmienność wynosi 15%).                                     

PROFIL INWESTORA

Fundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy: poszukują alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, przede wszystkim w tytuły uczestnictwa AHL Trend oraz są zainteresowani długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu nie tylko potencjału wzrostowego rynku papierów wartościowych, ale również oczekują zysków w okresach spadków na tym rynku

 

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 1.000 PLN,
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna oplata manipulacyjna  5,5 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 3%rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)