Quercus Parasol SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny

Typ subfunduszu: subfundusz typu absolute return

Data rozpoczęcia działalności: 28 marca 2008 r. 

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA 

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne. W przypadku akcji aktywnie poszukujemy okazji rynkowych. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że ponadprzeciętne stopy zwrotu można osiągać lokując środki m.in. w akcje spółek: będących potencjalnie celem przejęć lub fuzji, rodzinnych, przeprowadzających pierwsze (IPO) i kolejne (SPO) publiczne oferty akcji, które krótkoterminowo straciły na wartości po podaniu niekorzystnych informacji (distressed securities). Okazji poszukujemy zarówno na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych.

Subfundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze akcji, zrównoważone czy stabilnego wzrostu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować w akcje, ale bardziej na zasadach wyszukiwania okazji (ograniczając w ten sposób poziom ryzyka), a nie inwestowania w akcje reprezentujące tzw. szeroki rynek (wysokie ryzyko).

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 20 000 PLN, każda następna – dowolna kwota w PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,8%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Opłata za zarządzanie: 2,8 % + 10% ponad 10% (max.1%) 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy .

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)