Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Akcji Polskich FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności: 18 grudnia 1995r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Polskich są inwestowane głównie w starannie wyselekcjonowane akcje polskich spółek.

Zarządzający Subfunduszem poszukuje akcji spółek o solidnych fundamentach finansowych, których bieżąca cena nie odzwierciedla ich faktycznej wartości, ale rokują one wzrost wartości w średnim i długim terminie.

Wielkość oraz skład części akcyjnej w portfelu Subfunduszu są dynamicznie dostosowywane do sytuacji rynkowej.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) Subfunduszu wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Akcji Polskich polecany jest osobom, które dysponują wolnymi środkami i poszukują inwestycji opartej na polskim rynku kapitałowym, która w dłuższym terminie może przynieść potencjalnie wysoki zysk, akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, są zainteresowani oszczędzaniem długoterminowym, cenią doświadczenie i profesjonalizm w zarządzaniu dużymi aktywami.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, kazda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: A - 5,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:  A-4 %, I-2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)