Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (w PLN)

Typ funduszu: obligacji

Data rozpoczęcia działalności: 1 kwietnia 2010

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO inwestuje elastycznie w zależności od aktualnej sytuacji na polskim rynku obligacji. Fundusz całość swoich aktywów może inwestować zarówno w obligacje skarbowe (gwarantowane przez Skarb Państwa) jak i nieskarbowe (np. korporacyjne, komunalne).

Udział obligacji korporacyjnych w stosunku do obligacji skarbowych może być elastycznie zmieniany w zakresie od 0 do 100%, w zależności od sytuacji na rynku obligacji. W przypadku, gdy oczekiwane zyski z obligacji korporacyjnych i komunalnych w stosunku do obligacji skarbowych są wysokie, zarządzający odpowiednio zwiększa zaangażowanie w bardziej dochodowe obligacje emitowane głównie przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do niedawna rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych był zarezerwowany dla największych inwestorów i instytucji. Teraz dostęp do tego atrakcyjnego segmentu produktów finansowych mają również inwestorzy indywidualni.PROFIL INWESTORA

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO polecany jest osobom, które chcą maksymalnie wykorzystać potencjał rynku obligacji, poszukują inwestycji dających możliwość osiągnięcia wyższego dochodu niż na standardowej lokacie bankowej oraz z tradycyjnego funduszu obligacji, chcą uzupełnić swój portfel o fundusz inwestujący w obligacje korporacyjne i komunalne (finansujące samorządowe projekty inwestycyjne), mogą zainwestować swój kapitał na co najmniej 3 lata.* (* Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie trwania inwestycji.)

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN.
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu:  2 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: A - 1,9%, I - 1,9%.
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)