Novo Stabilnego Wzrostu

wpłaty w PLN

Typ funduszu: Subfundusz stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 1 września 1999 r. 

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN 

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

 

PROFIL INWESTORA

 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

 

  • Minimalna wpłata:
- poczatkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 1,5 %
  • Opłata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 3 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)