Novo Obligacji Przedsiębiorstw

wpłaty w PLN

Typ funfuszu: Subfundusz obligacyjny

Data rozpoczęcia działalności: 1 czerwca 1998 r.

poprzednio Novo Obligacji - od 2.11.2009 r. zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej

 

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN 

Bank Depozytariusz ING Bank Śląski

 

POLITYKA INWESTYCYJNA 

Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 0,75 %
  • Opłata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 1,9 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)