Esaliens TFI S.A.

Historia

ESALIENS TFI działa od 1998 roku (w latach 2006-2017 jako Legg Mason).

Podstawa prawna

ESALIENS TFI, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku ESALIENS TFI zarządzało 2,9 mld zł aktywów zgromadzonych w 17 funduszach/subfunduszach.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzancyh przez Esaliens TFI - sprawdź szczegóły naszej oferty:  

 

 Fundusz/Subfundusz
Karta Funduszu/Subfunduszu

Prospekt informacyjny /
Kluczowe informacje
dla inwestorów (KII)

Esaliens Parasol FIO

Prospekt informacyjny

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

Prospekt informacyjny

Esaliens Senior FIO

Opłaty

Informacja o wysokości opłat

Więcej o ESALIENS TFI

Esaliens TFI S.A.

Adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717 (data rejestracji 12.03.2001) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 26 lutego 2001 r., NIP 527-21-58-048.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)