Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 5 kwietnia 2002 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Stabilnego Inwestowania dostosowany jest do długoterminowego inwestowania, na przykład w celu zgromadzenia kapitału na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne.

Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowo wysokiego poziomu dochodów, przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie (co najmniej 50%) w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe. Nie wiecej niż 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje polskich spółek, dzięki czemu w długim okresie potencjalne zyski moga byc wyższe niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 3,0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 3,0% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)