Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny regionalny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdach w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Czechy, Słowenia i Słowacja). Średni udział akcji stanowi około 90% portfela Subfunduszu. Zaangażowanie w akcje może wahać się w przedziale od 66% do 100% portfela Subfunduszu. Natomiast udział dłużnych papierów wartościowych nie może przekraczać 34% portfela Subfunduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami jednostki. Subfundusz rekomendowany jest osobom zainteresowanym długoterminowymi inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego na prężnie rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,50%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)