Fundusze inwestycyjne

KORZYŚCI Z INWESTOWANIA W FUNDUSZE:

 • wybór rozwiązań spośród wielu typów funduszy (o różnym poziomie potencjalnego zysku i ryzyka)
 • dzięki zarządzaniu aktywami przez profesjonalistów:
  • szansa na zyski i minimalizację strat
  • oszczędność czasu i wygoda
  • możliwość inwestowania w perspektywiczne, ale mniej znane Inwestorowi branże, aktywa czy rynki zagraniczne
  • inwestycje w instrumenty niedostępne dla indywidualnych Inwestorów
 • alternatywa dla innych instrumentów celem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • porównywalność i transparentność funduszy oraz ich wyników
 • możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji
 • wygoda rozliczenia podatkowego - w przypadku Klientów krajowych rozliczenia podatku od dochodu z funduszy otwartych dokonuje sam fundusz.

OFERTA FUNDUSZY W CDM PEKAO to:

 • jedna z najszerszych na rynku ofert funduszy inwestycyjnych
 • wybór ponad 600 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez 17 renomowanych towarzystw, polskich i zagranicznych
 • liczne subskrypcje certyfikatów funduszy zamkniętych
 • możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez lokowanie środków w fundusze:
  • inwestujące w Polsce bądź zagranicą
  • o różnym profilu ryzyka - od funduszy rynku pieniężnego po akcyjne
  • otwarte lub zamknięte (o mniejszej płynności inwestycji)
 • możliwość inwestowania w fundusze wraz z zakupem polisy ubezpieczeniowej
 • profesjonalne wsparcie ekspertów:
  • okresowe publikacje i zestawienia wyników funduszy
  • szkolenia i indywidualne spotkania dla Klientów z ekspertami towarzystw i CDM Pekao
 • wygodna obsługa funduszy inwestycyjnych:
  • bez wychodzenia z domu - przez Internet bądź telefon
  • z pomocą Doradcy Klienta w placówce

RENOMOWANI PARTNERZY CDM PEKAO:


Pioneer Pekao

  

NNInvestment Partners

           

Investors

 

Templeton


 

Union Investment

 

 

 

PZU

Allianz TFI

 

Skarbiec

 

 

Metlife TFI       Aviva Investors Poland TFI      Querqus TFI      AXA TFI     

Esaliens TFI      Schroders       Opera TFI           Altus TFI

 

JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM Pekao inwestuj online w CDMInternet:

 

Kup teraz


 

 

Możesz także odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klientów CDM lub zadzwonić na infolinię TeleCDM pod nr 801 140 490 (opłata za jeden impuls)  / +48 22 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora)

 

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM, otwórz rachunek inwestycyjny w CDM i zacznij inwestować:

SPECJALNA PROMOCJA 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku dla inwestujących wyłącznie w fundusze inwestycyjne!

 

Otwórz rachunek

 

 

WIĘCEJ O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.