Zasilenie rachunku inwestycyjnego

Wpłaty w walucie PLN

Dla każdego rachunku inwestycyjnego prowadzony jest indywidualny rachunek do wpłat/przelewów.

Wykonując przelew w walucie PLN tytułem zasilenia rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao SA podaj swój indywidualny rachunek do wpłat wskazując jako odbiorcę CDM Pekao SA (adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa), w tytule przelewu wskaż numer zasilanego rachunku inwestycyjnego oraz nazwisko i imię posiadacza rachunku.

Przelewy wykonywane w późnych godzinach nocnych lub w niedziele i święta za pośrednictwem Internetu z rachunków umiejscowionych w Banku Pekao SA mogą zostać zaksięgowane z opóźnieniem na rachunku inwestycyjnym z uwagi na rozbieżność daty waluty i daty księgowania operacji w Banku. W związku z powyższym zalecane jest wykonywanie operacji w godzinach pracy Banku.

Przelewy wykonywane z rachunków umiejscowionych w innych bankach podlegają sesjom rozliczeń międzybankowych i zgodnie z tymi sesjami są odpowiednio wczytywane na rachunki inwestycyjne.

Wpłaty gotówkowe dokonać można bezpośrednio w naszych Punktach Obsługi Klientów.

Wpłaty w walutach innych niż PLN

Wpłaty w walutach innych niż PLN należy przekazywać odpowiednio na:

 

Numer rachunku bankowego

Waluta

Przeznaczenie rachunku

1012401112 1978 0010 0242 1507

EUR

Wpłaty w EUR

6812401112 1787 0010 0242 1477

USD

Wpłaty w USD

2512401112 1789 0010 0242 1666

GBP

Wpłaty w GBP

2212401112 1797 0010 0242 1611

CHF

Wpłaty w CHF

4812401112 1788 0010 1998 9942

CAD

Wpłaty w CAD

0912401112 1781 0010 1951 5112

AUD

Wpłaty w AUD

9012401112 1798 0010 1998 9753

SEK

Wpłaty w SEK

1112401112 1796 0010 1999 0111

NOK

Wpłaty w NOK

  8112401112 1792 0010 4232 9218

 DKK

 Wpłaty w DKK

W tytule wpłaty należy podać numer rachunku inwestycyjnego oraz imię i nazwisko posiadacza.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)