Wypłaty z rachunku inwestycyjnego

Dyspozycja przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego może być wykonana jedynie na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego Klient jest właścicielem bądź współwłaścicielem.

Dyspozycja przelewu może być złożona:

  • w Punkcie Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.,
  • za pośrednictwem serwisu TeleCDM dzwoniąc na numer 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 /22/ 591 24 90 (stawka wg taryfy operatora),
  • za pośrednictwem systemu CDMInternet.

Dyspozycje telefoniczne oraz internetowe mogą być złożone tylko na rachunek bankowy uprzednio zdefiniowany w POK CDM Pekao S.A.

Dyspozycja może być przyjęta jako jednorazowa lub stała.

Dyspozycja stała moze dotyczyć:

  • przelewu odsetek od obligacji, wykupu lub dywidendy,
  • przelewu dostępnych środków po rozliczeniu sesji.

Istnieje możliwość złożenia dyspozycji z datą przyszłą. Taką dyspozycję można przed realizacją anulować.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)