Obsługa finansowa rachunku

Zasilenie rachunku inwestycyjnego

Dla każdego rachunku inwestycyjnego prowadzony jest indywidualny rachunek do wpłat/przelewów.

 

Więcej

Wypłaty z rachunku inwestycyjnego

Wypłata środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego może być dokonana w gotówce w Punktach Obsługi Klientów CDM lub przelewem z rachunku inwestycyjnego.

Więcej