Jak korzystać?

Jeśli jesteś użytkownikiem CDM24 przygotuj Numer Klienta oraz numer PIN do usługi.

Do serwisu CDMInternet możesz zalogować się korzystając bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego http://www.cdm24.pl/ z  boksu Logowanie na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/ dostępnego w menu po prawej stronie

Podręcznik użytkownika CDMInternet:

Pomoc techniczna serwisu CDMInternet:

  • 801 110 502 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (opłata za jeden impuls)
  • 22 591 25 95 - dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych (opłata według taryfy operatora)

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)