Bezpieczeństwo CDMInternet

Rekomendowane przeglądarki

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek. Serwis CDMInternet prawidłowo współpracuje z przeglądarkami:               

 • Internet Explorer 7.0,

 • Opera 8.0, 

 • Firefox 1.5

 • lub ich wyższymi wersjami. 

Nie jest zalecane używanie przeglądarek w wersji beta lub release. Klientów używających wcześniejszych wersji zachęcamy do zmiany przeglądarki na wskazane powyżej. Rekomendujemy używanie przeglądarek obsługujących 128-bitowy protokół SSL w wersji 3.0. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

Zasady bezpieczeństwa

Loguj się wyłącznie na stronie www.cdm24.pl. Nie korzystaj z bankowości elektronicznej w miejscach ogólnodostępnych, takich jak kawiarenki internetowe.

Sprawdź czy strona do logowania zawiera elementy świadczące o bezpieczeństwie połączenia:

 • graficzny symbol kłódki - widoczny w górnej lub dolnej części ekranu, bądź bezpośrednio na pasku adresowym w zależności od używanej przeglądarki internetowej, oznaczający połączenie szyfrowane,
 • informację o certyfikacie bezpieczeństwa - widoczna po kliknięciu na graficzny symbol kłódki.

Wielopoziomowy system zabezpieczeń:

 • unikalny Identyfikatora Klienta służący do logowania we wszystkich serwisach CDM24,
 • numer PIN nadany automatycznie przez system informatyczny,
 • certyfikat VeriSign dla  www.cdm24.pl,
 • maskowane hasło używane wraz z Identyfikatorem do logowania się w systemie CDMInternet,
 • autoryzacja transakcji realizowana jest w systemie z wykorzystaniem:
  • karty kodów jednorazowych,
  • kodów SMS.

Pamiętaj, że informacje dotyczące procesu logowania nigdy nie są wysyłane pocztą elektroniczną w postaci e-mail. Jeśli otrzymasz e-mail z adresem strony lub linkiem do zalogowania się w serwisie internetowym w żadnym razie nie korzystaj z niego i jak najszybciej skontaktujk się z infolinią TeleCDM.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerami telefonów: 
801 140 490 lub 22 591 24 90.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)