CDMInternet

CDMInternet - przyjazny i nowoczesny

CDMInternet to funkcjonalny system transakcyjny, który zapewnia wygodny dostęp do informacji o Twoich rachunkach inwestycyjnych. W systemie CDMInternet możesz zarządzać swoimi rachunkami inwestycyjnymi szybko i wygodnie - w domu lub w pracy - wszędzie tam, gdzie masz dostęp do komputera i Internetu.  

Dlaczego warto korzystać?

Dzięki CDMInternet możesz:

 • składać i anulować zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym derywatów dostępnych na GPW, BondSpot (dawniej CeTO) czy na NewConnect,
 • składać i anulować zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych,
 • złożyć zapis na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej,
 • zamienić obligacje, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
 • przelać środki pieniężne z rachunku pieniężnego na wskazany rachunek bankowy, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • zarządzać przelewami cyklicznymi z rachunku inwestycyjnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy, którego  jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • aktualizować swoje dane (adres korespondencyjny, numer telefonu do oddzwaniania, numer telefonu do SMS, adres e-mail),
 • blokować i odblokować instrumenty finansowe stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu krótkiej sprzedaży,
 • uruchomić i spłacić kredyt na zakup papierów wartościowych,
 • mieć stały dostęp do informacji o aktywach i historii rachunków w CDM Pekao,
 • składać zlecenia na fundusze inwestycyjne.

Bezpieczeństwo

CDMInternet gwarantuje całkowite bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym oraz danych osobowych Klientów. Wszystkie informacje chronione są zgodnie z obowiązującymi normami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

więcej

Jak korzystać?

Do serwisu CDMInternet zalogujesz się korzystając bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.cdm24.pl lub z boksu 'Bankowości elektronicznej', dostępnego na potralu CDM Pekao.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Zakres operacji

Serwis internetowy CDMInternet daje dostęp do szerokiej palety funkcjonalności.

Sprawdź

Dostęp do CDMInternet