CDMInternet

CDMInternet - przyjazny i nowoczesny

CDMInternet to funkcjonalny system transakcyjny, który zapewnia wygodny dostęp do informacji o Twoich rachunkach inwestycyjnych. W systemie CDMInternet możesz zarządzać swoimi rachunkami inwestycyjnymi szybko i wygodnie - w domu lub w pracy - wszędzie tam, gdzie masz dostęp do komputera i Internetu.  

Dlaczego warto korzystać?

Dzięki CDMInternet możesz:

 • składać i anulować zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym derywatów dostępnych na GPW, BondSpot (dawniej CeTO) czy na NewConnect,
 • składać i anulować zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych,
 • złożyć zapis na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej,
 • zamienić obligacje, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
 • przelać środki pieniężne z rachunku pieniężnego na wskazany rachunek bankowy, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • zarządzać przelewami cyklicznymi z rachunku inwestycyjnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy, którego  jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • aktualizować swoje dane (adres korespondencyjny, numer telefonu do oddzwaniania, numer telefonu do SMS, adres e-mail),
 • blokować i odblokować instrumenty finansowe stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu krótkiej sprzedaży,
 • uruchomić i spłacić kredyt na zakup papierów wartościowych,
 • mieć stały dostęp do informacji o aktywach i historii rachunków,
 • składać zlecenia na fundusze inwestycyjne.

Zakres operacji

Serwis internetowy CDMInternet daje dostęp do szerokiej palety funkcjonalności.

Sprawdź

Jak korzystać?

Do serwisu CDMInternet zalogujesz się korzystając bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.cdm24.pl.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Bezpieczeństwo

CDMInternet gwarantuje całkowite bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym oraz danych osobowych Klientów. Wszystkie informacje chronione są zgodnie z obowiązującymi normami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

więcej

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)