Pomoc

Aplikacja do odbioru notowań giełdowych w czasie rzeczywistym udostępniana jest Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. korzystającym z obsługi rachunku inwestycyjnego za pomocą Systemu CDMInternet.

Minimalne wymagania programowe dla aplikacji SDIG

Systemy operacyjne
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10,
 • Mac OS X.
Procesor
 • Porównywalny z Intel 2,6 GHz lub szybszy. 
Pamięć RAM
 • 512 MB - pamięci dostępnej dla aplikacji.
Przeglądarki
 • Internet Explorer od wersji 8.0,
 • Safari dla Mac OS X,
 • Google Chrome,
 • Microsoft Edge,
 • Firefox,
 • Opera.
Maszyna wirtualna
 • Java Runtime Environment 1.8.0_20 lub wyższa.
Instalacja Javy

Do uruchomienia aplikacji SDIG wymagane jest posiadanie zainstalowanego pluginu Javy Oracle w wersji 1.8.0_20 lub wyższej, z wyjątkiem przeglądarek: Safari, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, gdzie SDIG jest uruchamiany bezpośrednio pod wirtualną maszyną Java.

Oprogramowanie Java można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej www.java.com.

Witryna ta umożliwia sprawdzenie czy oprogramowanie Java jest już zainstalowane na Twoim komputerze, a jeżeli tak, to jaka jest jego wersja.

Witryna www.java.com udostępnia dodatkowo szczegółowe instrukcje instalacji oprogramowania Java w języku polskim.

 • Uruchamianie aplikacji do notowań online

  Uruchomienie notowań jest możliwe po zalogowaniu do CDMInternet. Z menu po lewej stronie należy kliknąć w link lub baner Notowania. Uruchomienie podglądu notowań powinno nastąpić automatyczne.

  W przypadku, gdy uruchomienie apletu nie przebiegło pomyślnie, użytkownik powinien upewnić się, czy posiada zainstalowane oprogramowanie Java oraz sprawdzić ustawienia przeglądarki. Pomoc techniczną można uzyskać także pod numerem infolinii 801 110 502 lub 22 591 25 95.

 • Jaka jest opłata za korzystanie z różnych pakietów w ciągu jednego miesiąca?

  Opłata zostanie naliczona dla najwyższego pakietu aktywowanego przez Klienta w danym miesiącu.

 • Kiedy pobierane są opłaty za udostępnienie płatnego pakietu w serwisie SDIG?

  Opłata za korzystanie z pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca. Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet opóźniony. Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

  Szczegółowy cennik za dostęp do notowań określa „Taryfa opłat abonamentowych", a dla Klientów, którzy mają zawartą „Umowę abonencką" - załącznik do „Umowy abonenckiej" lub Komunikaty Prezesa Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A..

 • Gdzie można dokonać zmiany serwisu notowań w CDMInternet?

  Zmiany pakietu notowań można dokonać w CDMInternet w zakładce USTAWIENIA, w opcji Umowy dodatkowe.

 • Jak zapisać ustawienia podglądu notowań SDIG?
  Aby przy następnym otwarciu apletu SDIG wyświetliły się wybrane i skonfigurowane zgodnie z preferencjami Klienta tabele lub wykresy giełdowe należy wybrać "Narzędzia", a następnie "Zapisz ustawienia".
 • Co to jest alert na notowaniach?
  Jest to możliwość ustawienia poziomu alarmu informującego, gdy określony instrument spełni zadane w alercie kryteria.
 • Jak otworzyć wykres dla wybranego instrumentu giełdowego?
  W celu otworzenia wykresu dla danego instrumentu giełdowego należy na oknie wyświetlającym notowania kliknąć ikonę "?" znajdującą się obok nazwy instrumentu.
 • Jak wyświetlić informacje PAP?
  Aby wyświetlić okno z informacjami PAP należy wcisnąć w menu głównym przycisk "Narzędzia", a następnie wybrać opcję "Informacje agencyjne".

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)