TeleCDM

TeleCDM - komfort i wygoda

TeleCDM jest serwisem dostępnym w ramach usługi CDM24. Serwis skierowany jest do wszystkich Klientów CDM Pekao, którzy komfortowo i wygodnie chcą zarządzać rachunkiem inwestycyjnym przez telefon.

Konsultanci TeleCDM dostępni są do Państwa dyspozycji w dni robocze w godz. 8:00-20:00 pod numerami telefonów:

 • +48 801 140 490 (opłata za 1 impuls)
 •  +48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Za pośrednictwem telefonu możesz:

Składać zlecenia i dyspozycje w zakresie:

 • zawierania transakcji kupna/sprzedaży instrumentów finansowych ( np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje) na rynkach zorganizowanych,
 • inwestować na rynkach zagranicznych,   
 • anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych,
 • zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
 • zamiany obligacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
 • wydania przez CDM Pekao na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
 • funduszy inwestycyjnych.

Wykonywać przelewy:

 • środków pieniężnych z rachunku pieniężnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy, którego jesteś  posiadaczem lub współposiadaczem,
 • środków pieniężnych na inny rachunek inwestycyjny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem w CDM Pekao,
 • cykliczne z rachunku inwestycyjnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem.

Zarządzać rachunkiem inwestycyjnym w zakresie:

 • aktualizacji danych (adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania do celów podatkowych, numeru NIP, Urzędu Skarbowego, numeru telefonu do oddzwaniania, numeru telefonu do SMS, adresu e-mail),
 • zablokowania rachunku na wniosek posiadacza,
 • wystawienia świadectwa depozytowego,
 • konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela zdeponowanych w CDM Pekao.

Dodatkowo w serwisie automatycznym możesz:

 • uzyskać informację o stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,
 • uzyskać informację o stanie realizacji bieżących zleceń i o aktywnych zleceniach,
 • zmienić numer PIN.

Wykaz wszystkich operacji dostępnych w serwisie TeleCDM znajdziesz również w Tabeli funkcji.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych Kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane dostępne są tutaj.

 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę na ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne.  Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego a Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

TeleCDM - komfort i wygoda

Za pośrednictwem TeleCDM masz wygodny dostęp do swojego rachunku inwestycyjnego bez wychodzenia z domu.

Więcej o TeleCDM

Dlaczego warto korzystać?

Jeśli jesteś Klientem ceniącym sobie komfort i wygodę inwestowania bez wychodzenia z domu, a telefon jest dla Ciebie wygodnym narzędziem, umożliwiającym zdalny dostęp do rachunku inwestycyjnego - TeleCDM jest właśnie dla CIebie!

Jak uzyskać dostęp do usług CDM24?