Oprocentowanie środków pieniężnych

W Biurze Maklerskim Pekao (dawniej Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) umożliwiamy przekazywanie wolnych środków na lokaty O/N.

Aby skorzystać z oprocentowania wolnych środków finansowych, niewykorzystanych na inwestycje, należy podpisać w Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM) Aneks do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) określający zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku.

Oferta dostępna jest dla Klientów osiągających określone obroty na rachunku inwestycyjnym lub posiadających wymagany poziom aktywów. Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie dla Klientów.

Oprocentowanie lokat jest zmienne, odsetki są naliczane i księgowane na rachunku inwestycyjnym każdego dnia roboczego. Na lokatę przekazywane są wolne środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym Klienta. Minimalna wartość środków pieniężnych przekazywanych na lokaty wynosi 10 000,00 PLN.  

Szczegółowe informacje uzyskasz w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM, których lista dostępna jest w wyszukiwarce) lub pod numerami telefonów:

  • 801 140 490  (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora). 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)