Oprocentowanie środków pieniężnych

W CDM Pekao S.A. umożliwiamy przekazywanie wolnych środków na lokaty O/N.

Aby skorzystać z oprocentowania wolnych środków finansowych, nie wykorzystanych na inwestycje, należy podpisać w Punkcie Obsługi Klientów, Umowę wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty. Umowa podpisywana jest na okres 12 miesięcy.

Oferta dostępna jest dla Klientów osiągających określone obroty na rachunku inwestycyjnym lub posiadających wymagany poziom aktywów. >Więcej< Oprocentowanie lokat jest zmienne, odsetki są naliczane i księgowane na rachunku inwestycyjnym każdego dnia roboczego.

Na lokatę przekazywane są wolne środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym Klienta. Minimalna wartość środków pieniężnych przekazywanych na lokaty wynosi 20 000,00 PLN.  

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów lub pod numerami telefonów:
  • 801 140 490  (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora). 

 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)