Odroczony Termin Płatności

Umożliwiamy Ci realizację zleceń kupna bez pełnego pokrycia finansowego w momencie jego składania (tzw. OTP). Dzięki temu składając zlecenia możesz zaangażować tylko część swoich środków pieniężnych - resztę spłacisz w dniu rozliczenia transakcji:

  • dla obligacji - po dwóch dniach,
  • dla akcji  - po dwóch dniach. 

Aby skorzystać z tej formy rozliczenia transakcji musisz podpisać dodatkową Umowę składania zleceń z odroczonym terminem płatności w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

W zależności od płynności finansowej masz możliwość negocjacji wysokości wnoszonego pokrycia zlecenia.

Sprawdź minimalną wysokość pokrycia zleceń dla danego instrumentu finansowego w Komunikacie.

Korzyści:

  • zakup papierów wartościowych na krótkookresowy, nieoprocentowany kredyt;
  • dokonywanie transakcji bez angażowania całości środków własnych;
  • brak dodatkowych opłat za skorzystanie z odroczonej płatności.

Niniejszy informacje są upowszechniane przez CDM w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest z ryzyko inwestycyjne.

Ryzko związane z usługą OTP

Korzystanie z usługi OTP wiąże się z ryzykiem dźwigni finansowej, która w przypadku niekorzystnej zmiany ceny nabywanego instrumentu może doprowadzić do strat wielokrotnie większych niż straty jakie Klient (inwestor) poniósłby bez korzystania z usługi OTP.

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów lub pod numerami telefonów:

  • +48 801 140 490  (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora). 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)