Usługi towarzyszące

Usługa Intraday

Usługa Intraday umożliwia zastosowanie obniżonego zabezpieczenia w przypadku otwierania oraz zamykania pozycji na tej samej sesji giełdowej (Daytrading) dla kontraktów indeksowych na WIG20.

WIĘCEJ

Krótka sprzedaż

To strategia inwestycyjna, która umożliwia zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Jeśli kurs danego instrumentu finansowego będzie spadać, różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym), a kwotą zapłaconą za odkupienie papieru wartościowego (po kursie niższym) będzie stanowić Twój zysk.

Sprawdź

Zlecenia DDM

Nie masz czasu na bieżące śledzenie zmian na rynku papierów wartościowych?

Skorzystaj z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych naszych pracowników posiadających dostęp do bieżących informacji rynkowych.

Więcej

Daytrading

To usługa przeznaczona dla aktywnie inwestujących Klientów polegająca na obniżeniu prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w tym samym dniu. Oferta dotyczy transakcji zawieranych na akcjach lub kontraktach terminowych.

Więcej

Odroczony Termin Płatności

Umożliwiamy Ci realizację zleceń kupna bez pełnego pokrycia finansowego w momencie jego składania (tzw. OTP). Dzięki temu składając zlecenia możesz zaangażować tylko część swoich środków pieniężnych - resztę spłacisz w dniu rozliczenia transakcji:

  • Dla obligacji - po dwóch dniach, 
  • Dla akcji - po trzech dniach rozliczeniowych.

Więcej

 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)