Regulacje i taryfy opłat dla Klientów, którzy zawarli umowę z CDM Pekao S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich 

Pakiet Informacyjny

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Usługa abonamentowa

Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych

Usługa doradztwa inwestycyjnego:

Regulamin zarządzania konfliktami interesów

Polityka przeciwdziałania korupcji

Regulacje i taryfy opłat dla Klientów, którzy zawarli umowę z Domem Maklerskim Pekao na zasadach dawnego CDM Pekao S.A. po 30 sierpnia 2019

Regulamin świadczenia usług maklerskich 

 

Pakiet Informacyjny

Załączniki

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Usługa abonamentowa

Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych

Usługa doradztwa inwestycyjnego

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)