Regulacje i taryfy opłat dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, którzy zawarli umowę na zasadach dawnego CDM Pekao S.A

Regulamin świadczenia usług maklerskich 

Pakiet Informacyjny

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Usługa abonamentowa (Notowania GPW, Serwis PAP)

Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych

Usługa doradztwa inwestycyjnego:

Regulacje i taryfy opłat dla Klientów, którzy zawarli umowę z Biurem Maklerskim Pekao

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Pakiet Informacyjny

Wzory umów świadczenia usług maklerskich

Usługa abonamentowa (Notowania GPW, Serwis PAP)

Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)