Rachunek inwestycyjny

Chcesz inwestować w najlepszym domu maklerskim w Polsce?

wg Ogólnopolskiego Badania Inwestorów SII 2015

Otwórz rachunek w CDM Pekao!

CO ZYSKUJESZ?

  • 0 zł za prowadzenie rachunku dla: Klientów, którzy otworzą rachunek przez Internet (brak opłaty w 2019 roku), osób fizycznych inwestujących wyłącznie w fundusze inwestycyjne
  • Szeroką ofertę rynku kapitałowego
  • Kompleksową obsługę w placówkach CDM, poprzez Internet lub telefon
  • Dostęp do bezpłatnych analiz i raportów Biura Analiz CDM Pekao 


Szczegółowe warunki promocji opisane są w Komunikatach: 100/DRW/2013, 102/DMZ/2018.  

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)