Oferta dla Członków SII

Co to jest?

Oferta specjalna CDM Pekao w 2017 roku dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Co zyskujesz jako Członek SII?

 • 0 zł za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2017 roku!
 • preferencyjne stawki w Internecie w 2017 roku:
  • 0,24%, min. 5,90 od obrotu akcjami, prawami do akcji, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi i produktami strukturyzowanymi
  • 6,90 zł za kontrakt terminowy na indeksy

Dodatkowo jako Klient CDM otrzymujesz, m.in.:

 • dostęp do 20 rynków zagranicznych oraz usługi Pre-Market (inwestowanie w USA już od 10:00 czasu polskiego)
 • 0,1%, min. 5,90 zł od obrotu obligacjami przez Internet
 • bezpłatne analizy i raporty ekspertów rynkowych
 • dostęp online do kilkuset funduszy inwestycyjnych

Aktywni inwestorzy w CDM dostają więcej!

Twoja miesięczna wartość obrotu przewyższa 200.000 zł lub 100 szt. kontraktów/opcji? Skorzystaj z Pakietu PRESTIGE i zyskaj bezpłatny dostęp do 5 ofert w czasie rzeczywistym!

Robisz większy obrót niż 500.000 zł lub 150 sztuk kontraktów/opcji? Mamy dla Ciebie Pakiet VIP za 0 zł, a w nim:

 • wszystkie oferty* w czasie rzeczywistym,
 • pełny arkusz zleceń,
 • PAP i wykresy! 

*przez „ofertę” należy rozumieć kurs instrumentu finansowego notowanego na GPW lub NewConnect.

Chcesz skorzystać z oferty dla Członków SII?

Otwórz rachunek przez Internet i wyślij zgłoszenie na adres sii@cdmpekao.com.pl podając:

 • imię i nazwisko,
 • numer członkowski w SII,
 • numer rachunku inwestycyjnego.

lub zgłoś się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM.

Co warto wiedzieć?

Szczegóły oferty dostępne są w Komunikacie 2/2017, a w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych w Komunikacie 104/2016. Zapoznaj się również z warunkami Taryfy Prowizji i Opłat, Regulaminem oraz ofertą usług - obowiązującymi w CDM Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/