Oferta dla Klientów Strategicznych

W celu świadczenia usług wysokiej jakości, podmioty Grupy Banku Pekao S.A. - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz Private Banking Banku Pekao S.A., obsługują najbardziej wymagających Klientów w modelu dopasowanym do ich potrzeb. Model obejmuje dedykowaną sieć placówek obsługi oraz nietuzinkową ofertę inwestycyjną.

CDM Pekao w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje rynek finansowy i dzieki temu dysponuje jedną z najszerszych ofert inwestycyjnych, niejednokrotnie dając Klientom dostęp do unikalnych rozwiązań. Oprócz typowego wykonywania zleceń na GPW czy NewConnect, oferuje szereg dodatkowych, specjalistycznych usług, między innymi:

 • umożliwia inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych;
 • wystawia zlecenia brokerskie na podstawie zleceń DDM;
 •  umożliwia zarządzanie portfelem (jako agent firmy inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management) przez doradcę inwestycyjnego.

Co więcej, CDM zapewnia najbardziej wymagającym Klientom opiekę dedykowanego Doradcy, którego wysokie kwalifikacje, doświadczenie i dyspozycyjność gwarantują kompleksową obsługę wysokiej jakości. Doradcy Klienta CDM informują Klienta o ciekawych ofertach lub zdarzeniach rynkowych. Analitycy i eksperci CDM na bieżąco analizują sytuację na rynkach kapitałowych zarówno polskim, jak i zagranicznym, i interpretują aktualne wydarzenia, tworząc krótko- i długoterminowe prognozy. Klienci mają dostęp do raportów analitycznych za pośrednictwem swojego Doradcy lub przez stronę http://www.cdmpekao.com.pl/

W ramach modelu obsługujemy Klientów w dedykowanych placówkach:

 • POK 641, Katowice, ul. Chorzowska 1,  tel. (32) 35 86 252,  (32) 358 61 96, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 638, Kraków, Rynek Główny 47, tel. (12) 682 27 63, (12) 618 63 49, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 647, Lublin,  ul. Krakowskie Przedmieście 72, tel. (81) 535 72 82, (81) 535 71 64, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 643, Łódź, ul. Kościuszki 63, (42) 638 31 97, tel. (42) 683 88 99, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 642, Poznań, ul. Paderewskiego 3, tel. (61) 85 85 9 38, (61) 852 61 13, czynny w godz. 9:30-17:00
 • POK 646, Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1, tel. (17) 87 55 648, (17) 87 55 633, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 115, Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15, tel. (58) 550 81 24, (58) 550 81 92, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 676, Szczecin, ul. Bogurodzicy 5, tel. (91) 440 00 47, (91) 434 02 90, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 104, Warszawa, ul. Czackiego 21/23, tel. (22) 661 34 93, (22) 828 32 68, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 649, Warszawa, ul. Wołoska 18, tel. (22) 856 19 45, (22) 856 19 43, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 677, Warszawa, ul. Czackiego 21/23, tel. (22) 661 34 63, (22) 828 32 68, czynny w godz. 9:00-17:00
 • POK 639, Wrocław,  ul. Malarska 27/29, tel. (71) 371 60 87, (71) 371 60 44, czynny w godz. 9:00-17:00.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)