Oferta dla Klientów Strategicznych

W celu świadczenia usług wysokiej jakości, podmioty Grupy Banku Pekao S.A. obsługują najbardziej wymagających Klientów w modelu dopasowanym do ich potrzeb. Model obejmuje dedykowaną sieć placówek obsługi oraz nietuzinkową ofertę inwestycyjną.

W pełni wykorzystując możliwości jakie daje rynek finansowy i dzieki temu dysponujemy jedną z najszerszych ofert inwestycyjnych, niejednokrotnie dając Klientom dostęp do unikalnych rozwiązań. Oprócz typowego wykonywania zleceń na GPW czy NewConnect, oferuje szereg dodatkowych, specjalistycznych usług, między innymi:

 • umożliwia inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych;
 • wystawia zlecenia brokerskie na podstawie zleceń DDM;
 • umożliwia zarządzanie portfelem (jako agent firmy inwestycyjnej Pekao Investment Management) przez doradcę inwestycyjnego.

Co więcej, zapewniamy najbardziej wymagającym Klientom opiekę dedykowanego Doradcy, którego wysokie kwalifikacje, doświadczenie i dyspozycyjność gwarantują kompleksową obsługę wysokiej jakości. Doradcy informują Klienta o ciekawych ofertach lub zdarzeniach rynkowych. Nasi analitycy i eksperci na bieżąco analizują sytuację na rynkach kapitałowych zarówno polskim, jak i zagranicznym, i interpretują aktualne wydarzenia, tworząc krótko- i długoterminowe prognozy. Klienci mają dostęp do raportów analitycznych za pośrednictwem swojego doradcy lub przez stronę http://www.cdmpekao.com.pl/

W ramach modelu obsługujemy Klientów w dedykowanych placówkach:

 • Katowice, ul. Chorzowska 1,  tel. (32) 35 86 252,  (32) 358 61 96, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Kraków, ul. Szpitalna 15, tel. (12) 682 27 63, (12) 618 63 49, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Lublin,  ul. Krakowskie Przedmieście 72, tel. (81) 535 72 82, (81) 535 71 64, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Łódź, ul. Kościuszki 63, (42) 638 31 97, tel. (42) 683 88 99, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Poznań, ul. Paderewskiego 3, tel. (61) 85 85 9 38, (61) 852 61 13, czynny w godz. 9:30-17:00
 • Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1, tel. (17) 87 55 648, (17) 87 55 633, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15, tel. (58) 550 81 24, (58) 550 81 92, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Szczecin, ul. Bogurodzicy 5, tel. (91) 440 00 47, (91) 434 02 90, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Warszawa, ul. Czackiego 21/23, tel. (22) 661 34 93, (22) 828 32 68, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Warszawa, ul. Czackiego 21/23, tel. (22) 661 34 63, (22) 828 32 68, czynny w godz. 9:00-17:00
 • Wrocław,  ul. Malarska 27/29, tel. (71) 371 60 87, (71) 371 60 44, czynny w godz. 9:00-17:00.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)