Komunikaty dla nowych Klientów
otwierających rachunek w CDM Pekao:

 • Komunikat nr 50/DRP/2019 w sprawie zakresu usług i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania
 • Komunikat nr 47/DOP/2019 w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych
 • Komunikat nr 34/DMZ/2019 w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla nowych Klientów CDM dokonujących przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej
 • Komunikat nr 29/DZS/2019 w sprawie wykazu Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A
 • Komunikat nr 25/DMZ/2019 sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych Kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane
 • Komunikat nr 2/DRP/2019 w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla pełnoletnich osób do 26-ego roku życia
 • Komunikat nr 1/DRP/2019 w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • Komunikat nr 102/DMZ/2018 w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2019 r. nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2019 r. za pomocą Internetu
 • Komunikat nr 61/DRR/2018 w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich
 • Komunikat nr 1/DRR/2018 w sprawie zasad przekazywania Klientom przez CDM informacji o przeprowadzanych transakcjach wynikających ze zlecenia
 • Komunikat nr 100/2013 w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów "funduszowych")

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)