Komunikaty dla nowych Klientów
otwierających rachunek w CDM Pekao:

  • Komunikat 100/2017 w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
  • Komunikat nr 99/2017 w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla pełnoletnich osób do 26-ego roku życia
  • Komunikat nr 89/2017 w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2017 r. nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. za pomocą Internetu
  • Komunikat nr 27/2018 w sprawie wykazu Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A
  • Komunikat nr 14/2018 sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych Kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane
  • Komunikat nr 20/2018 w sprawie zakresu usług i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania
  • Komunikat nr 1/2018 w sprawie zasad przekazywania Klientom przez CDM informacji o przeprowadzanych transakcjach wynikających ze zlecenia
  • Komunikat nr 92/2017 w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich
  • Komunikat nr 100/2013 w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów "funduszowych")

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)