Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat 44/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LK3, denominowanych w USD (Certyfikaty) 18-06-2019
Komunikat 43/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LL1, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 18-06-2019
Komunikat nr 42/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3KT6, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 13-06-2019
Komunikat nr 41/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji CI Games S.A. 04-06-2019
Komunikat nr 40/BA/2019 W sprawie uchylenia Komunikatu nr 19/DRW/2015 w sprawie wykonywania czynności związanych z usługą doradztwa inwestycyjnego 03-06-2019
Komunikat nr 39/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 03-06-2019
Komunikat 38/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 27 maja 2019 roku 23-05-2019
Komunikat 37/DOP/2019 W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-05-2019
Komunikat 36/BA/2019 W sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego 21-05-2019
Komunikat 35/BA/2019 W sprawie udostępniania aktualnych informacji o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 21-05-2019
Komunikat 34/DMZ/2019 W sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla nowych Klientów CDM dokonujących przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 20-05-2019
Komunikat 33/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na akcje Telefonica S.A., ISIN DE000HVB3GU2, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 14-05-2019
Komunikat 32/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na akcje Engie S.A., ISIN DE000HVB3FZ3, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 07-05-2019
Komunikat 31/DOP/2019 w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-04-2019
Komunikat 30/DOP/2019 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonania zleceń oraz uzyskanie jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-04-2019
Komunikat 29/DZS/2019 W sprawie wykazu Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. 25-04-2019
Komunikat 28/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 19 kwietnia 2019 r. 18-04-2019
Komunikat 27/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej obligacji PCC Rokita S.A. 18-04-2019
Komunikat 25/DMZ/2019 W sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 12-04-2019
Komunikat 24/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-04-2019
Komunikat nr 22/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na oparty o Indeks STOXX® Europe 60 Utilities (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3D23, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 08-04-2019
Komunikat nr 20/DIG/2019 W sprawie wprowadzenia promocji cenowej dotyczącej zagranicznych instrumentów finansowych 05-04-2019
Komunikat nr 18/BA/2019 W sprawie wykazu pracowników oraz POK lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 03-04-2019
Komunikat nr 15/DMZ/2019 W sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 18-03-2019
Komunikat nr 14/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje Deutsche Telekom AG, ISIN DE000HVB3BE7, denominowanych w PLN 12-03-2019
Komunikat nr 12/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC PZU FIZ Akord. 06-03-2019
Komunikat nr 11/BA/2019 W sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 01-03-2019
Komunikat nr 9/BA/2019 W sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 01-03-2019
Komunikat nr 6/DOP/2019 W sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-01-2019
Komunikat nr 3/DKS/2019 W sprawie zasad wystawiania PIT-8C w CDM Pekao S.A. 16-01-2019
Komunikat nr 2/DRP/2019 W sprawie oferty specjalnej dla pełnoletnich osób do 26-ego roku życia 15-01-2019
Komunikat nr 1/DRP/2019 W sprawie oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 15-01-2019
Komunikat nr 102/DMZ/2018 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2019 roku nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku za pomocą Internetu 21-12-2018
Komunikat nr 101/DOP/2018 W sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez CDM Pekao S.A. 21-12-2018
Komunikat nr 99/DMZ/2018 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 21-12-2018
Komunikat nr 97/DOP/2018 W sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2018
Komunikat nr 96/DOP/2018 W sprawie opłat oraz zakresów pakietów udostępnianych na podstawie umowy Abonenckiej 20-12-2018
Komunikat nr 93/DZS/2018 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 17-12-2018
Komunikat nr 92/DRP/2018 W sprawie przedstawienia Informacji Agenta Ubezpieczeniowego sporządzonej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 04-12-2018
Komunikat nr 87/DOP/2018 W sprawie informacji na temat dokumentów zawierających kluczowe informacje dla PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 86/DOP/2018 W sprawie zaprzestanie przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 75/DRR/2018 W sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-09-2018
Komunikat nr 68/DRP/2018 w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 10-08-2018
Komunikat nr 66/DOP/2018 W sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 07-08-2018
Komunikat nr 65/DOP/2018 W sprawie rynków na których CDM Pekao S.A. wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. 25-07-2018
Komunikat nr 61/DRR/2018 W sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 13-07-2018
Komunikat nr 58/DOP/2018 W sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 29-06-2018
Komunikat nr 46/DOP/2018 W sprawie kosztów publicznoproawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-05-2018
Komunikat nr 45/DZS/2018 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników CDM Pekao S.A. 29-05-2018
Komunikat nr 44/DMZ/2018 W sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 24-05-2018

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)