KOMUNIKATY ARCHIWALNE

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 62/DOP/2019 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 29-08-2019
Komunikat nr 61/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania dyspozycji lub zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 30 sierpnia 2019 r. 28-08-2019
Komunikat nr 60/DOP/2019 W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-08-2019
Komunikat nr 59/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Telecommunications (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3QH8, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 12-08-2019
Komunikat 58/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 05-08-2019
Komunikat 54/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3NP8, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 22-07-2019
Komunikat 53/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje spółki AVIVA PLC, ISIN DE000HVB3NE2, denominowanych w USD (Certyfikaty). 10-07-2019
Komunikat 52/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej, Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje spółki AVIVA PLC, ISIN DE000HVB3NB8, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 10-07-2019
Komunikat nr 51/BA/2019 W sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez CDM w objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez CDM Pekao S.A. 04-07-2019
Komunikat nr 50/DRP/2019 W sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 04-07-2019
Komunikat nr 48/DOP2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 3 i 4 lipca 2019 r. 02-07-2019
Komunikat nr 47/DOP/2019 W sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 01-07-2019
Komunikat nr 46/DOP/2019 W sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 28-06-2019
Komunikat nr 45/DMZ/2019 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 27-06-2019
Komunikat 44/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LK3, denominowanych w USD (Certyfikaty) 18-06-2019
Komunikat 43/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LL1, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 18-06-2019
Komunikat nr 42/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3KT6, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 13-06-2019
Komunikat nr 41/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji CI Games S.A. 04-06-2019
Komunikat nr 40/BA/2019 W sprawie uchylenia Komunikatu nr 19/DRW/2015 w sprawie wykonywania czynności związanych z usługą doradztwa inwestycyjnego 03-06-2019
Komunikat nr 39/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 03-06-2019
Komunikat 38/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 27 maja 2019 roku 23-05-2019
Komunikat 36/BA/2019 W sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego 21-05-2019
Komunikat 35/BA/2019 W sprawie udostępniania aktualnych informacji o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 21-05-2019
Komunikat 34/DMZ/2019 W sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla nowych Klientów CDM dokonujących przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 20-05-2019
Komunikat 33/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na akcje Telefonica S.A., ISIN DE000HVB3GU2, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 14-05-2019
Komunikat 32/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na akcje Engie S.A., ISIN DE000HVB3FZ3, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 07-05-2019
Komunikat 31/DOP/2019 w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-04-2019
Komunikat 30/DOP/2019 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonania zleceń oraz uzyskanie jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-04-2019
Komunikat 29/DZS/2019 W sprawie wykazu Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. 25-04-2019
Komunikat 28/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 19 kwietnia 2019 r. 18-04-2019
Komunikat 27/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej obligacji PCC Rokita S.A. 18-04-2019
Komunikat 24/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-04-2019
Komunikat nr 22/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na oparty o Indeks STOXX® Europe 60 Utilities (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3D23, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 08-04-2019
Komunikat nr 20/DIG/2019 W sprawie wprowadzenia promocji cenowej dotyczącej zagranicznych instrumentów finansowych 05-04-2019
Komunikat nr 18/BA/2019 W sprawie wykazu pracowników oraz POK lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 03-04-2019
Komunikat nr 15/DMZ/2019 W sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 18-03-2019
Komunikat nr 14/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje Deutsche Telekom AG, ISIN DE000HVB3BE7, denominowanych w PLN 12-03-2019
Komunikat nr 12/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC PZU FIZ Akord. 06-03-2019
Komunikat nr 11/BA/2019 W sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 01-03-2019
Komunikat nr 9/BA/2019 W sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 01-03-2019
Komunikat nr 6/DOP/2019 W sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-01-2019
Komunikat nr 3/DKS/2019 W sprawie zasad wystawiania PIT-8C w CDM Pekao S.A. 16-01-2019
Komunikat nr 2/DRP/2019 W sprawie oferty specjalnej dla pełnoletnich osób do 26-ego roku życia 15-01-2019
Komunikat nr 1/DRP/2019 W sprawie oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 15-01-2019
Komunikat nr 102/DMZ/2018 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2019 roku nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku za pomocą Internetu 21-12-2018
Komunikat nr 101/DOP/2018 W sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez CDM Pekao S.A. 21-12-2018
Komunikat nr 99/DMZ/2018 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 21-12-2018
Komunikat nr 97/DOP/2018 W sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2018
Komunikat nr 96/DOP/2018 W sprawie opłat oraz zakresów pakietów udostępnianych na podstawie umowy Abonenckiej 20-12-2018
Komunikat nr 93/DZS/2018 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 17-12-2018

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)