Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 87/2018 W sprawie informacji na temat dokumentów zawierających kluczowe informacje dla PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 86/2018 W sprawie zaprzestanie przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 85/2018 W sprawie wykazu Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Pekao S.A. 05-11-2018
Komunikat nr 84/2018 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 29 października - 2 listopada 2018 r. 29-10-2018
Komunikat nr 83/2018 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 22-10-2018
Komunikat nr 82/2018 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotny 22-10-2018
Komunikat nr 81/2018 W sprawie udostępniania informacji o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez CDM Pekao S.A. 19-10-2018
Komunikat nr 80/2018 W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 17-10-2018
Komunikat nr 77/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej obligacji spółki ECHO Investment S.A. 08-10-2018
Komunikat nr 75/2018 W sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-09-2018
Komunikat nr 68/2018 w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 10-08-2018
Komunikat nr 67/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w Ofercie Publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych serii U PZU FIZ Akord 07-08-2018
Komunikat nr 66/2018 W sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 07-08-2018
Komunikat nr 65/2018 W sprawie rynków na których CDM Pekao S.A. wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. 25-07-2018
Komunikat nr 61/2018 W sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 13-07-2018
Komunikat nr 59/2018 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. nowych Klientów, którzy otworzą rachunek inwestycyjny i złożą Oświadczenie o akceptacji Oferty Kupna akcji spółki Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. 02-07-2018
Komunikat nr 58/2018 W sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 29-06-2018
Komunikat nr 53/2018 W sprawie zakresu pakietów udostępnianych na podstawie umowy abonenckiej 18-06-2018
Komunikat nr 52/2018 W sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz wprowadzenia możliwości dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 18-06-2018
Komunikat nr 50/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w bezprospektowej ofercie publicznej obligacji serii PJ emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. 06-06-2018
Komunikat nr 49/2018 W sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 04-06-2018
Komunikat nr 46/2018 W sprawie kosztów publicznoproawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-05-2018
Komunikat nr 45/2018 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników CDM Pekao S.A. 29-05-2018
Komunikat nr 44/2018 W sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 24-05-2018
Komunikat nr 43/2018 W sprawie zaprzestania wykonywania zleceń zaawansowanych i w konsekwencji uchylenie Komunikatu nr 116/DOP/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących zleceń zaawansowanych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. wynika z opinii KNF kwalifikującej usługę jako handel algorytmiczny zgodnie z regulacjami MIFID 2 22-05-2018
Komunikat nr 41/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji spółki ML System S.A. 18-05-2018
Komunikat nr 38/2018 W sprawie kanałów zdalnych za pośrednictwem których możliwe jest złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Danwood Holding S.A., a także dodatkowe warunki złożenia oświadczenia oraz numery telefonów pod którymi są przyjmowane 08-05-2018
Komunikat nr 37/2018 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za 2017 r. 30-04-2018
Komunikat nr 36/2018 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie sporządzania i dystrybucji Analiz Inwestycyjnych, Rekomendacji o charakterze ogólnym oraz Rekomendacji przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 20-04-2018
Komunikat nr 33/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji spółki Danwood Holding S.A. 13-04-2018
Komunikat nr 32/2018 W sprawie uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji spółki Ten Square Games S.A. 13-04-2018
Komunikat nr 25/2018 W sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 07-03-2018
Komunikat nr 4/2018 W sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 02-01-2018
Komunikat nr 3/2018 W sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez CDM Pekao S.A. 02-01-2018
Komunikat nr 2/2018 W sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 02-01-2018
Komunikat nr 1/2018 W sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 02-01-2018
Komunikat nr 121/2017 W sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 29-12-2017
Komunikat nr 114/2017 W sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 29-12-2017
Komunikat nr 113/2017 W sprawie warunków podpisania Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty 29-12-2017
Komunikat nr 112/2017 W sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 29-12-2017
Komunikat nr 111/2017 W sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 110/2017 W sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 29-12-2017
Komunikat nr 109/2017 W sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 29-12-2017
Komunikat nr 108/2017 W sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 107/2017 W sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 29-12-2017
Komunikat nr 106/2017 W sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 29-12-2017
Komunikat nr 105/2017 W sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 29-12-2017
Komunikat nr 104/2017 W sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 103/2017 W sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z Kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 29-12-2017
Komunikat nr 100/2017 W sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 29-12-2017

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)