KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 30-12-2019
Komunikat nr 140/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-12-2019
Komunikat nr 141/BM/ZOT/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-12-2019
Komunikat nr 142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-12-2019
Komunikat nr 1/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 08-01-2020
Komunikat nr 2/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • w USD: o Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  08-01-2020
  Komunikat nr 3/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 14-01-2020
  Komunikat nr 4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 15-01-2020
  Komunikat nr 6/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C70P290121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 17-01-2020
  Komunikat nr 7/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-01-2020
  Komunikat nr 8/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN:
 • Certyfikaty HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  31-01-2020
  Komunikat nr 10/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AH i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-02-2020
  Komunikat nr 9/BM/ZWS/2020* z dnia 6 lutego 2020 roku dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C71P190221R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 07-02-2020
  Komunikat nr 11/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-02-2020
  Komunikat nr 12/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 17 lutego 2020 roku 17-02-2020

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)