KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 53/DM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-08-2019
Komunikat nr 54/DM/ZWS/2019* w sprawie obowiązywania Oferty Specjalnej dla Klientów DM (dawniej: CDM), którzy dokonali przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 30-08-2019
Komunikat nr 57/DM/BWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych klientów Domu Maklerskiego Pekao dotyczącej certyfikatów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów strukturyzowanych 03-09-2019
Komunikat nr 58/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-09-2019
Komunikat nr 60/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-09-2019
Komunikat nr 62/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Domu Maklerskiego realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 27-09-2019
Komunikat nr 63/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-09-2019
Komunikat nr 64/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C66P091020E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 30-09-2019
Komunikat nr 65/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
Certyfikat z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index emitowanego przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
01-10-2019
Komunikat nr 66/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-10-2019
Komunikat nr 67/DM/ZOG/2019* W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 14 października 2019 roku 11-10-2019
Komunikat nr 68/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału:
Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PGNiG S.A. w PLN,
Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A. w PLN
emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
14-10-2019
Komunikat nr 69/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-10-2019
Komunikat nr 70/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index
emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
18-10-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)