KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 100/BM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 99/BM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 98/BM/BAI/2019* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 97/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 20-12-2019
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* w sprawie obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) poza PUM 20-12-2019
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. fizyczna 20-12-2019
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. prawna 20-12-2019
Komunikat nr 95/BM/ZWS/2019* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 94/BM/ZWS/2019* w sprawie zasad udostępniania Klientom Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 20-12-2019
Komunikat nr 93/BM/ZK/2019* w sprawie w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 20-12-2019
Komunikat nr 92/BM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 20-12-2019
Komunikat nr 108/BM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 20-12-2019
Komunikat nr 106/BM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 20-12-2019
Komunikat nr 105/BM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 103/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 20-12-2019
Komunikat nr 121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 20-12-2019
Komunikat nr 120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 20-12-2019
Komunikat nr 119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 117/BM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 20-12-2019
Komunikat nr 116/BM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 20-12-2019
Komunikat nr 112/BM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2019
Komunikat nr 107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 20-12-2019
Komunikat nr 90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019
Komunikat nr 88/BM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-12-2019
Komunikat nr 89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019
Komunikat nr 109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
Komunikat nr 26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-08-2019
Komunikat nr 25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 30-08-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)