KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019
Komunikat nr 89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019
Komunikat nr 88/BM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-12-2019
Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
Komunikat nr 86/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.); Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Enagas S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Enagas S.A.)
 • w EUR: o Certyfikaty HVB EUR Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
 • 02-12-2019
  Komunikat nr 85/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-29 listopada 2019 roku 28-11-2019
  Komunikat nr 84/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 27-11-2019
  Komunikat nr 83/DMZ/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 26-11-2019
  Komunikat nr 82/DM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 25-11-2019
  Komunikat nr 81/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C68P041220R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 22-11-2019
  Komunikat nr 80/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
 • Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (Globalna Inwestycja II)
 • emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
  19-11-2019
  Komunikat nr 79/DM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z DM Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 18-11-2019
  Komunikat nr 78/DM/ZWS/2019* sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Hugo Boss AG (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Hugo Boss AG) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 13-11-2019
  Komunikat nr 75/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AF i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-11-2019
  Komunikat nr 74/DM/ZWS/2019* w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych” dla pracowników 04-11-2019
  Komunikat nr 72/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-10-2019
  Komunikat nr 62/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Domu Maklerskiego realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 27-09-2019
  Komunikat nr 57/DM/BWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych klientów Domu Maklerskiego Pekao dotyczącej certyfikatów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów strukturyzowanych 03-09-2019
  Komunikat nr 54/DM/ZWS/2019* w sprawie obowiązywania Oferty Specjalnej dla Klientów DM (dawniej: CDM), którzy dokonali przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 30-08-2019
  Komunikat nr 53/DM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-08-2019
  Komunikat nr 52/DM/ZK/2019* w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 30-08-2019
  Komunikat nr 51/DM/ZRA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-08-2019
  Komunikat nr 50/DM/ZOG/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-08-2019
  Komunikat nr 49/DM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019
  Komunikat nr 48/DM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez DM i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019
  Komunikat nr 47/DM/ZWS/2019* w sprawie obsługi Klientów DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) poza PUM 30-08-2019
  Komunikat nr 46/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 30-08-2019
  Komunikat nr 45/DM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 30-08-2019
  Komunikat nr 43/DM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 30-08-2019
  Komunikat nr 42/DM/ZOG/2019 W sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
  Komunikat nr 41/DM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 30-08-2019
  Komunikat nr 40/DM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 30-08-2019
  Komunikat nr 39/DM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 30-08-2019
  Komunikat nr 38/DM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 30-08-2019
  Komunikat nr 37/DM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 30-08-2019
  Komunikat nr 35/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019
  Komunikat nr 34/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 30-08-2019
  Komunikat nr 33/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 30-08-2019
  Komunikat nr 31/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 30-08-2019
  Komunikat nr 30/DM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 30-08-2019
  Komunikat nr 29/DM/ZOG/2019* w sprawie ‘listy zagranicznych instrumentów finansowych’ które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019
  Komunikat nr 28/DM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 30-08-2019
  Komunikat nr 27/DM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-08-2019
  Komunikat nr 26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-08-2019
  Komunikat nr 25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 30-08-2019
  Komunikat nr 24/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 30-08-2019
  Komunikat nr 23/DM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 30-08-2019
  Komunikat nr 22/DM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 30-08-2019
  Komunikat nr 21/DM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 30-08-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)