ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 61/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-09-2019
Komunikat nr 59/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych: *Certyfikat Ekspresowy Step Down Stoxx® Europe 600 Basic Resources, * Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100, *Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną na akcje spółki PKN Orlen S.A. Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 12-09-2019
Komunikat nr 56/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C65P160920E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 03-09-2019
Komunikat nr 55/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 2 września 2019 roku 02-09-2019
Komunikat nr 36/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 30-08-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)