ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 48/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału: Produkt strukturyzowany Societe Generale 5-letni z gwarancją kapitału w PLN oparty o STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) Index (EUR) emitowany przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale i wysokości opłaty manipulacyjnej 22-06-2020
Komunikat nr 46/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 09-06-2020
Komunikat nr 45/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AL i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-06-2020
Komunikat nr 44/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 27-05-2020
Komunikat nr 43/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 25 maja 2020 roku 25-05-2020
Komunikat nr 42/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Microsoft Corporation (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Microsoft Corporation) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 20-05-2020
Komunikat nr 39/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C74P170521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 11-05-2020
Komunikat nr 36/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Mastercard Inc. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Mastercard Inc.),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  29-04-2020
  Komunikat nr 34/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C73P07521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 28-04-2020
  Komunikat nr 33/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 16-04-2020
  Komunikat nr 32/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 15-04-2020
  Komunikat nr 30/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 10 kwietnia 2020 roku 09-04-2020
  Komunikat nr 26/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 23-03-2020
  Komunikat nr 25/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-03-2020
  Komunikat nr 24/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
  Komunikat nr 22/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
  Komunikat nr 19/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C72P190321R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 09-03-2020
  Komunikat nr 17/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AI i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-03-2020
  Komunikat nr 15/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Porsche Automobil Holding SE (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Porsche Automobil Holding SE),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  03-03-2020
  Komunikat nr 16/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 03-03-2020
  Komunikat nr 13/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału HVB Express Plus w PLN i USD oparte o akcje The Swatch Group S.A. 19-02-2020
  Komunikat nr 11/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-02-2020
  Komunikat nr 5/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 20 stycznia 2020 roku 17-01-2020
  Komunikat nr 3/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 14-01-2020
  Komunikat nr 140/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-12-2019
  Komunikat nr 139/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 31 grudnia 2019 roku 30-12-2019
  Komunikat nr 136/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej i uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P0801210R Banku Pekao SA 20-12-2019
  Komunikat nr 133/BM/ZRD/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 20-12-2019
  Komunikat nr 104/BM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-12-2019
  Komunikat nr 102/BM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 20-12-2019
  Komunikat nr 101/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 20-12-2019
  Komunikat nr 91/BM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P080121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 13-12-2019
  Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
  Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
  Komunikat nr 86/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.); Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Enagas S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Enagas S.A.)
 • w EUR: o Certyfikaty HVB EUR Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
 • 02-12-2019
  Komunikat nr 85/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-29 listopada 2019 roku 28-11-2019
  Komunikat nr 84/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 27-11-2019
  Komunikat nr 83/DMZ/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 26-11-2019
  Komunikat nr 82/DM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 25-11-2019
  Komunikat nr 81/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C68P041220R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 22-11-2019
  Komunikat nr 80/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
 • Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (Globalna Inwestycja II)
 • emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
  19-11-2019
  Komunikat nr 79/DM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z DM Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 18-11-2019
  Komunikat nr 78/DM/ZWS/2019* sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Hugo Boss AG (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Hugo Boss AG) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 13-11-2019
  Komunikat nr 77/DM/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-11-2019
  Komunikat nr 75/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AF i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-11-2019
  Komunikat nr 76/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PKN Orlen S.A., emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 06-11-2019
  Komunikat nr 74/DM/ZWS/2019* w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych” dla pracowników 04-11-2019
  Komunikat nr 73/DM/ZWS/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-31 października 2019 r. 28-10-2019
  Komunikat nr 72/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-10-2019
  Komunikat nr 71/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C67P091120R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 25-10-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)