ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 25/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-03-2020
Komunikat nr 24/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
Komunikat nr 22/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
Komunikat nr 19/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C72P190321R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 09-03-2020
Komunikat nr 16/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 03-03-2020
Komunikat nr 13/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału HVB Express Plus w PLN i USD oparte o akcje The Swatch Group S.A. 19-02-2020
Komunikat nr 11/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-02-2020
Komunikat nr 5/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 20 stycznia 2020 roku 17-01-2020
Komunikat nr 3/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 14-01-2020
Komunikat nr 139/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 31 grudnia 2019 roku 30-12-2019
Komunikat nr 136/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej i uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P0801210R Banku Pekao SA 20-12-2019
Komunikat nr 104/BM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-12-2019
Komunikat nr 101/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 20-12-2019
Komunikat nr 91/BM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P080121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 13-12-2019
Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
Komunikat nr 87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019
Komunikat nr 86/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.); Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Enagas S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Enagas S.A.)
 • w EUR: o Certyfikaty HVB EUR Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
 • 02-12-2019
  Komunikat nr 85/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-29 listopada 2019 roku 28-11-2019
  Komunikat nr 84/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 27-11-2019
  Komunikat nr 83/DMZ/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 26-11-2019
  Komunikat nr 82/DM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 25-11-2019
  Komunikat nr 81/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C68P041220R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 22-11-2019
  Komunikat nr 80/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
 • Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (Globalna Inwestycja II)
 • emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
  19-11-2019
  Komunikat nr 79/DM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z DM Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 18-11-2019
  Komunikat nr 78/DM/ZWS/2019* sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Hugo Boss AG (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Hugo Boss AG) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 13-11-2019
  Komunikat nr 77/DM/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-11-2019
  Komunikat nr 75/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AF i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-11-2019
  Komunikat nr 76/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PKN Orlen S.A., emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 06-11-2019
  Komunikat nr 74/DM/ZWS/2019* w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych” dla pracowników 04-11-2019
  Komunikat nr 73/DM/ZWS/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-31 października 2019 r. 28-10-2019
  Komunikat nr 72/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-10-2019
  Komunikat nr 71/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C67P091120R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 25-10-2019
  Komunikat nr 70/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
  Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index
  emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
  18-10-2019
  Komunikat nr 69/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-10-2019
  Komunikat nr 68/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału:
  Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PGNiG S.A. w PLN,
  Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A. w PLN
  emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  14-10-2019
  Komunikat nr 67/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 14 października 2019 roku 11-10-2019
  Komunikat nr 66/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-10-2019
  Komunikat nr 65/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
  Certyfikat z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index emitowanego przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
  01-10-2019
  Komunikat nr 64/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C66P091020E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 30-09-2019
  Komunikat nr 63/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-09-2019
  Komunikat nr 62/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Domu Maklerskiego realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 27-09-2019
  Komunikat nr 60/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-09-2019
  Komunikat nr 61/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-09-2019
  Komunikat nr 59/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych: *Certyfikat Ekspresowy Step Down Stoxx® Europe 600 Basic Resources, * Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100, *Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną na akcje spółki PKN Orlen S.A. Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 12-09-2019
  Komunikat nr 58/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-09-2019
  Komunikat nr 56/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C65P160920E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 03-09-2019
  Komunikat nr 57/DM/BWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych klientów Domu Maklerskiego Pekao dotyczącej certyfikatów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów strukturyzowanych 03-09-2019
  Komunikat nr 55/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 2 września 2019 roku 02-09-2019
  Komunikat nr 36/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 30-08-2019
  Komunikat nr 42/DM/ZOG/2019 w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)