ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 69/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 7 września 2020 roku 07-09-2020
Komunikat nr 66/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-08-2020
Komunikat nr 65/BM/ZOG/2020* ?w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-08-2020
Komunikat nr 64/BM/ZWS/2020* ?w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 27-08-2020
Komunikat nr 62/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 26-08-2020
Komunikat nr 61/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej:
- Produktu strukturyzowanego Societe Generale z częściową ochroną kapitału w PLN opartego o Solactive Just Transition Select Index AR 5% emitowanego przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
18-08-2020
Komunikat nr 60/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 17-08-2020
Komunikat nr 59/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 04-08-2020
Komunikat nr 58/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
03-08-2020
Komunikat nr 56/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-07-2020
Komunikat nr 55/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 22-07-2020
Komunikat nr 54/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w PLN
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR
emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
14-07-2020
Komunikat nr 53/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN: HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o fundusz Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R EUR („Globalne Możliwości”), emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 08-07-2020
Komunikat nr 52/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 3 lipca 2020 roku 02-07-2020
Komunikat nr 51/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 30-06-2020
Komunikat nr 49/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-06-2020
Komunikat nr 48/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału: Produkt strukturyzowany Societe Generale 5-letni z gwarancją kapitału w PLN oparty o STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) Index (EUR) emitowany przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale i wysokości opłaty manipulacyjnej 22-06-2020
Komunikat nr 46/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 09-06-2020
Komunikat nr 45/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AL i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-06-2020
Komunikat nr 44/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 27-05-2020
Komunikat nr 43/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 25 maja 2020 roku 25-05-2020
Komunikat nr 42/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Microsoft Corporation (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Microsoft Corporation) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 20-05-2020
Komunikat nr 40/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 18-05-2020
Komunikat nr 39/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C74P170521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 11-05-2020
Komunikat nr 38/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 30-04-2020
Komunikat nr 36/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Mastercard Inc. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Mastercard Inc.),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  29-04-2020
  Komunikat nr 34/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C73P07521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 28-04-2020
  Komunikat nr 33/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 16-04-2020
  Komunikat nr 32/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 15-04-2020
  Komunikat nr 30/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 10 kwietnia 2020 roku 09-04-2020
  Komunikat nr 29/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 31-03-2020
  Komunikat nr 26/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 23-03-2020
  Komunikat nr 25/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-03-2020
  Komunikat nr 24/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
  Komunikat nr 22/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 13-03-2020
  Komunikat nr 19/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C72P190321R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 09-03-2020
  Komunikat nr 17/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AI i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-03-2020
  Komunikat nr 15/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Porsche Automobil Holding SE (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Porsche Automobil Holding SE),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  03-03-2020
  Komunikat nr 16/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 03-03-2020
  Komunikat nr 13/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału HVB Express Plus w PLN i USD oparte o akcje The Swatch Group S.A. 19-02-2020
  Komunikat nr 11/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-02-2020
  Komunikat nr 5/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 20 stycznia 2020 roku 17-01-2020
  Komunikat nr 3/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 14-01-2020
  Komunikat nr 140/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-12-2019
  Komunikat nr 139/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 31 grudnia 2019 roku 30-12-2019
  Komunikat nr 136/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej i uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P0801210R Banku Pekao SA 20-12-2019
  Komunikat nr 133/BM/ZRD/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 20-12-2019
  Komunikat nr 95/BM/ZWS/2019* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 104/BM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-12-2019
  Komunikat nr 102/BM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 20-12-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)