ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 21/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 2 kwietnia 2021 roku 01-04-2021
Komunikat nr 19/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 17-03-2021
Komunikat nr 18/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 15 - 26 marca 2021 roku 15-03-2021
Komunikat nr 16/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AM i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów) 04-03-2021
Komunikat nr 15/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 02-03-2021
Komunikat nr 13/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Pfizer Inc. (dalej: Certyfikaty) i wysokości opłaty manipulacyjnej 23-02-2021
Komunikat nr 12/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-02-2021
Komunikat nr 11/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną Plus na Akcje spółki CCC S.A. (dalej: Certyfikaty) i wysokości opłaty manipulacyjnej 18-02-2021
Komunikat nr 10/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 15 lutego 2021 roku 15-02-2021
Komunikat nr 9/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 10-02-2021
Komunikat nr 8/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AŁ i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów) 04-02-2021
Komunikat nr 7/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 03-02-2021
Komunikat nr 6/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 27-01-2021
Komunikat nr 5/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-01-2021
Komunikat nr 4/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 19-01-2021
Komunikat nr 3/BM/ZOG/2021* w sprawie podania kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 15-01-2021
Komunikat nr 1/BM/ZWS/2021* dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych emitowanych przez SG Issuer z częściową ochroną kapitału w PLN: Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Megatrends RISE Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 08-01-2021
Komunikat nr 97/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 23-12-2020
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 23-12-2020
Komunikat nr 100/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 24 i 31 grudnia 2020 roku 23-12-2020
Komunikat nr 99/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 22-12-2020
Komunikat nr 98/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 21-12-2020
Komunikat nr 63/BM/ZKS/2020 w sprawie określenia godzin wykonywania dyspozycji przelewu środków pieniężnych w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku 17-12-2020
Komunikat nr 62/BM/ZKS/2020 w sprawie zmiany godziny wykonania blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych w ramach realizacji Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku, w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku 17-12-2020
Komunikat nr 94/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Answear.com S.A. 09-12-2020
Komunikat nr 93/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 26-27 listopada 2020 roku 25-11-2020
Komunikat nr 92/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki PCF Group S.A. 25-11-2020
Komunikat nr 91/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-11-2020
Komunikat nr 90/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Mo-BRUK S.A. 18-11-2020
Komunikat nr 89/BM/ZWS/2020* dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin Biura Maklerskiego Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych emitowanych przez SG Issuer z częściową ochroną kapitału w PLN: ? Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Index. i wysokości opłaty manipulacyjnej 13-11-2020
Komunikat nr 88/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Canal+ POLSKA S.A. 03-11-2020
Komunikat nr 87/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 26 - 30 października 2020 roku 26-10-2020
Komunikat nr 86/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-10-2020
Komunikat nr 85/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 19-10-2020
Komunikat nr 84/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu wystawienia świadectwa depozytowego w związku z zamiarem złożenia przez klientów Biura Maklerskiego Pekao zapisu w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Energa S.A. 12-10-2020
Komunikat nr 83/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 12 października 2020 roku 09-10-2020
Komunikat nr 80/BM/BAI/2020* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 07-10-2020
Komunikat nr 81/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 06-10-2020
Komunikat nr 78/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Silver Economy AR 5% Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 30-09-2020
Komunikat nr 79/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-09-2020
Komunikat nr 77/BM/ZOG/2020* w sprawie możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Allegro.eu (société anonyme) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga 29-09-2020
Komunikat nr 76/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału Produkt strukturyzowany Societe Generale 3-letni Autocall Phoenix oparty o BMW AG w PLN emitowany przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej 25-09-2020
Komunikat nr 75/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 24-09-2020
Komunikat nr 74/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Allegro.eu SA 23-09-2020
Komunikat nr 73/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-09-2020
Komunikat nr 69/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 7 września 2020 roku 07-09-2020
Komunikat nr 67/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 01-09-2020
Komunikat nr 66/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-08-2020
Komunikat nr 64/BM/ZWS/2020* ?w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 27-08-2020
Komunikat nr 65/BM/ZOG/2020* ?w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-08-2020

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)