ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 23-12-2020
Komunikat nr 100/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 24 i 31 grudnia 2020 roku 23-12-2020
Komunikat nr 99/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 22-12-2020
Komunikat nr 98/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 21-12-2020
Komunikat nr 63/BM/ZKS/2020 w sprawie określenia godzin wykonywania dyspozycji przelewu środków pieniężnych w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku 17-12-2020
Komunikat nr 62/BM/ZKS/2020 w sprawie zmiany godziny wykonania blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych w ramach realizacji Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku, w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku 17-12-2020
Komunikat nr 94/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Answear.com S.A. 09-12-2020
Komunikat nr 92/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki PCF Group S.A. 25-11-2020
Komunikat nr 93/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 26-27 listopada 2020 roku 25-11-2020
Komunikat nr 91/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-11-2020
Komunikat nr 90/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Mo-BRUK S.A. 18-11-2020
Komunikat nr 89/BM/ZWS/2020* dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin Biura Maklerskiego Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych emitowanych przez SG Issuer z częściową ochroną kapitału w PLN: ? Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Index. i wysokości opłaty manipulacyjnej 13-11-2020
Komunikat nr 88/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Canal+ POLSKA S.A. 03-11-2020
Komunikat nr 87/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 26 - 30 października 2020 roku 26-10-2020
Komunikat nr 86/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-10-2020
Komunikat nr 85/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 19-10-2020
Komunikat nr 84/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu wystawienia świadectwa depozytowego w związku z zamiarem złożenia przez klientów Biura Maklerskiego Pekao zapisu w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Energa S.A. 12-10-2020
Komunikat nr 83/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 12 października 2020 roku 09-10-2020
Komunikat nr 80/BM/BAI/2020* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 07-10-2020
Komunikat nr 81/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 06-10-2020
Komunikat nr 78/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Silver Economy AR 5% Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 30-09-2020
Komunikat nr 79/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-09-2020
Komunikat nr 77/BM/ZOG/2020* w sprawie możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Allegro.eu (société anonyme) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga 29-09-2020
Komunikat nr 76/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału Produkt strukturyzowany Societe Generale 3-letni Autocall Phoenix oparty o BMW AG w PLN emitowany przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej 25-09-2020
Komunikat nr 75/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 24-09-2020
Komunikat nr 74/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Allegro.eu SA 23-09-2020
Komunikat nr 73/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-09-2020
Komunikat nr 69/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 7 września 2020 roku 07-09-2020
Komunikat nr 67/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 01-09-2020
Komunikat nr 66/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-08-2020
Komunikat nr 64/BM/ZWS/2020* ?w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 27-08-2020
Komunikat nr 65/BM/ZOG/2020* ?w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-08-2020
Komunikat nr 62/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 26-08-2020
Komunikat nr 61/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej:
- Produktu strukturyzowanego Societe Generale z częściową ochroną kapitału w PLN opartego o Solactive Just Transition Select Index AR 5% emitowanego przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
18-08-2020
Komunikat nr 60/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 17-08-2020
Komunikat nr 59/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 04-08-2020
Komunikat nr 58/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
03-08-2020
Komunikar nr 57/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 30-07-2020
Komunikat nr 56/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-07-2020
Komunikat nr 55/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 22-07-2020
Komunikat nr 54/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w PLN
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR
emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
14-07-2020
Komunikat nr 53/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN: HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o fundusz Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R EUR („Globalne Możliwości”), emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 08-07-2020
Komunikat nr 52/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 3 lipca 2020 roku 02-07-2020
Komunikat nr 51/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 30-06-2020
Komunikat nr 50/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-06-2020
Komunikat nr 49/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-06-2020
Komunikat nr 48/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału: Produkt strukturyzowany Societe Generale 5-letni z gwarancją kapitału w PLN oparty o STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) Index (EUR) emitowany przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale i wysokości opłaty manipulacyjnej 22-06-2020
Komunikat nr 46/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 09-06-2020
Komunikat nr 45/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AL i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-06-2020
Komunikat nr 44/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 27-05-2020

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)