Oferta dla Klientów aktywnie inwestujących na giełdzie

W naszym zespole pracują licencjonowani maklerzy. W doborze strategii i podejmowaniu odpowiednich decyzji inwestycyjnych pomagają doświadczeni analitycy rynku akcji i kontraktów terminowych. Eksperci analizują sytuację na rynku kapitałowym zarówno polskim, jak i zagranicznym i interpretują aktualne wydarzenia, tworząc krótko- i długoterminowe prognozy. Klienci mają dostęp do raportów przez maklera lub przez stronę http://www.cdmpekao.com.pl/.

Nasza oferta jest przygotowywana w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, a przy jej tworzeniu wykorzystujemy w pełni potencjał rynku kapitałowego.

Aby poznać naszą ofertę lub rozpocząć współpracę, możesz skontaktować się z pracownikiem Zespołu Transakcji Maklerskich (Warszawa):

Adam Bylina

Marek Dymkowski

Paweł Kochut

 

 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/, w tym ryzyko przyszłego kształtowania się kursu rozumiane jako brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)