Zmiana nazwy Domu Maklerskiego Pekao

Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2019 r. Bank Pekao S.A. rozpoczął proces zmiany nazwy z „Dom Maklerski Pekao" na „Biuro Maklerskie Pekao". Nowa nazwa odzwierciedlona jest w logotypie oraz oznaczeniach stosowanych w placówkach, dokumentacji, komunikatach oraz na stronach internetowych i w materiałach reklamowych.

Dotychczasowa nazwa oraz oznakowanie Dom Maklerski Pekao może być stosowana do 31 grudnia 2019 r.   

Zmiana oznaczenia prowadzonej przez Bank działalności maklerskiej wynika z nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. z późn.zm., która od 1 stycznia 2020 r. nakłada nowe zasady dotyczące nazewnictwa wydzielonej jednostki organizacyjnej, prowadzącej działalność maklerską w ramach struktury banku.  

Zmiana nazwy działalności maklerskiej na „Biuro Maklerskie Pekao" nie oznacza zmiany podmiotu prawnego - pozostaje nim Bank Pekao S.A. - i nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych działań. Dotychczasowe umowy pozostają w mocy, a obsługa Klientów odbywa się na dotychczasowych zasadach.

W tabeli przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji z punktu widzenia Klienta.

 

zmiana nazwy - tabela

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)