Zarząd CDM

Piotr Teleon

Piotr Teleon

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu  Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Makler Papierów Wartościowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Z Grupą Pekao związany od 1995 roku na różnych szczeblach kariery. W 2010 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao, gdzie był odpowiedzialny za rozwój usług i systemy informatyczne. Od 2013 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. odpowiadał za obsługę transakcyjną inwestorów indywidualnych oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych i regulacyjnych związanych z rozwojem oferty produktowej.

Katarzyna Burek

Katarzyna Burek

Członek Zarządu

Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta; jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania).

Od 2006 r. pracowała w międzynarodowej firmie audytorskiej KPMG, w której w 2012 r. została managerem. Odpowiadała za badanie sprawozdań finansowych różnych instytucji, w tym w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wraz z zarządzanymi przez nie funduszami oraz towarzystw ubezpieczeń.

W Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. zatrudniona od sierpnia 2015 r., gdzie od marca 2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości oraz Głównego Księgowego, jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości w Domu Maklerskim Pekao.

Od 23 kwietnia 2018 jest członkiem Rady Nadzorczej Pekao TFI S.A.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)