Doradca Klienta

Zadania:

 • sprzedaż produktów i usług finansowych,
 • aktywne pozyskiwanie  nowych klientów oraz utrzymanie  i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami,
 • realizacja zadań sprzedażowych i aktywne uczestnictwo w kampaniach produktowych,
 • wdrażanie nowoczesnych metod obsługi  klientów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym ze  sprzedażą produktów i usług finansowych,
 • doświadczenia w zarządzaniu aktywami,
 • umiejętności sprzedażowych,
 • silnej determinacji do osiągnięcia postawionych celów,
 • mile widziana licencja maklera papierów wartościowych lub ukończony kurs maklerski.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w znanej, prestiżowej firmie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia,
 • prace w ciekawym środowisku z dynamicznie rozwijającym się zespołem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA  z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ em poinformowana/ny, że Centralny Dom Maklerski Pekao SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA  umów.  Nadto oświadczam, że moje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

kariera@cdmpekao.com.pl  

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)