Aktualne oferty pracy

Kogo poszukujemy?

Działalność CDM Pekao stwarza doskonałą możliwość do samorealizacji szerokiej rzeszy osób o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym. Cenimy naszych Pracowników stwarzając im jak najlepsze warunki do rozwoju kariery zawodowej.

Poszukujemy kandydatów, którzy:

  • Chcą się uczyć,
  • Są otwarci i potrafią współpracować w grupie,
  • Dzielą nasze pozytywne i aktywne podejście do życia,
  • Widzą szanse w zmianach.

Oferty pracy:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV  na adres: kariera@cdmpekao.com.pl. Jednocześnie informujemy, że rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA  z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ em poinformowana/ny, że Centralny Dom Maklerski Pekao SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Centralny Dom Maklerski Pekao SA  umów.  Nadto oświadczam, że moje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)