Informacje dla prasy

Dokumenty dotyczące Planu Podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. – opublikowane 27.02.2019r.

Sprawozdanie finansowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania:

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)