Dane teleadresowe

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

 

Infolinia TeleCDM

Infolinia TeleCDM oraz numery telefonów do składania skarg/reklamacji:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

Internet

Punkty Obsługi Klientów (POK)

Ogólnopolska sieć 48 Punktów Obsługi Klientów CDM.

Dane Spółki

Centrala
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Formularz kontaktowy

wyślij

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18, jako administratora danych, w celu:

  • kontaktu telefonicznego, także przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących i przedstawiania przez CDM w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym,
  • przesyłania przez CDM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS, MMS, system internetowy CDM),
  • marketingu usług i produktów z oferty innych podmiotów należących do Grupy Banku Pekao S.A.

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie przepisów z zakresu przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania, prawie do wycofania złożonej zgody w dowolnym czasie bez konieczności podania przyczyny.

Podstawa prawna:
- art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne
- art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych